Hỗ trợ trực tuyến
  
Ms Nụ

 0914.431.955

  
Ms.Duyên

0914.031.955

Tell: +84 2363 955 955 - Fax: +84 2363 954 954
info@goldcoasthotel.vn / sales@goldcoasthotel.vn 
0914.431.955 - 0914.031.955
www.goldcoasthotel.vn